Har du taget stilling til dit testamente?

Et testamente bestemmer hvordan din arv skal fordeles, når du går bort. Du kan heldigvis frit vælge hvem der skal arve efter dig, dog skal man være opmærksom på tvangsarv. Ved tvangsarving går 25% af arven til børn og ægtefælle. Hvis man ikke har det, kan man selv udvælge hvor meget de forskellige ønskede parter skal have. Uden et testamente er det udelukkende arveloven der bestemmer hvor din arv skal gå til.

Hvad vil det sige at skrive et testamente?

Hvis man er gift vil, som mange ved, ægtefællen automatisk arve den ene halvdel af arven og resten vil gå til jeres fælles børn. Dog kan man gå ind og notere mere specifikt, hvis man ønsker, at nogle helt særlige ting skal gå til nogle bestemte personer. Hvis man derimod skriver et testamente, hvor ægtefælles tilgodeses, vil ægtefællen få 7/8 af arven og børnene vil modtage 1/8. På denne måde vil den tilbagestående ægtefælles økonomi være sikret. Uden børn ser det ud som ovenstående, der vil hele arven bare gå til ægtefællen. Hvis man er enlig med børn, vil arven blive fordelt ligeligt mellem sine børn.

Intet testamente?

Hvis man hverken har børn eller ægtefælle vil arven tilfalde nærmeste familie, hvis man heller ikke har det, vil arven gå til staten, hvis man altså ikke får skrevet et testamente inden. Det er derfor en god ide at gå ind på jura-docs.dk og undersøge de forskellige forhold og priser og få professionel hjælp, til hvilken form for testamente der vil gavne din situation bedst muligt. Her kan man ligeledes lave et testamente online, og det koster kun de timer du ønsker at bruge.

Hvilke typer af testamenter findes der?

Der arbejdes med tre forskellige typer af testamenter. Notartestamente, som er den mest brugte. Det vil sige at testamentet er skrevet foran en notar, som er en embedsmand fra byretten. Her vil testamentet også blive sikkert opbevaret, og man sikre derfor at det ikke bliver væk. Den anden form er vidnetestamente, som minder om notartestamente. Her vælger man dog selv to vidner, som begge skal underskrive at de var vidne til at testamentet blev skrevet og fordelt til ønskede personer. Disse personer skal være myndige og neutrale i forhold til testamentet. Til sidst er indbos testamente, som fungerer som tillæg til en af de ovenstående testamenter. Dette giver dig muligheden for at sikre et bestemte ting går til bestemte personer.